Holtan Discgolf Park

Endringer på banen

Av sikkerhetshensyn har vi gjort noen endringer på banen: Gamle hull 6 er permanent stengt. Her var det vanskelig å ivareta sikkerhet med tanke på bakenforliggende bebyggelse og vei. Hull 7 er endret, slik at biler/turgåere/hus ikke kommer i spill. Teepad er flyttet og ny fairway er etablert. Ettersom gamle hull 6 er stengt, heter …

Endringer på banen Read More »