Endringer på banen

Av sikkerhetshensyn har vi gjort noen endringer på banen:

Gamle hull 6 er permanent stengt. Her var det vanskelig å ivareta sikkerhet med tanke på bakenforliggende bebyggelse og vei.

Hull 7 er endret, slik at biler/turgåere/hus ikke kommer i spill. Teepad er flyttet og ny fairway er etablert. Ettersom gamle hull 6 er stengt, heter gamle hull 7 nå hull 6.

Nytt hull 17 er etablert mellom gamle hull 17 og 18. Gamle hull 17 heter derfor nå 16.

Banekartet på siden er oppdatert 🙂