Innmelding

Følg linken under for innmelding i klubben.

https://medlemskap.nif.no/932072

Medlemskontingent for 2023 er:
Senior: 300 kr
Junior: 150 kr

Velkommen skal du være!